Rekonstrukce

  • řemeslník

Rekonstruuji:

  • Rodinné domy
  • Prodejní objekty
  • Kancelářské a skladové objekty
  • Byty a bytová jádra

     Veškeré práce související s rekonstrukcemi objektů provádím na základě vzájemných dohod se zákazníky a závazných objednávek. Při vlastním provádění rekonstrukcí postupuji tak, aby nedocházelo k narušení těch částí rekonstruovaného objektu, které mají být zachovány.

     Stejně jako při provádění stavebních prací i zde cenu prováděného díla stanovuji rozpočtem, který vypracovávám dle dodané kompletní stavební dokumentace, nebo požadavku objednatele. K provádění prací přistupuji s náležitou opatrností, citlivostí a s použitím odpovídajících nástrojů a mnou odzkoušených, certifikovaných a osvědčených stavebních hmot a materiálů, které mi dodávají zejména Stavebniny Peťura, s. r. o, Knauf Praha, s. r. o. a Stavexa, spol. s r. o. Sadská.

Peťura stavdebniny, s.r.o. – www.petura-stavebniny.cz
Knauf Praha, s.r.o. – www.knauf.cz
Stavexa – stavebniny s.r.o. Sadská – www.stavexa.cz